Privacyverklaring

Privacybeleid en kennisgeving van gegevensbescherming voor klanten, leveranciers en andere zakenpartners

1 Toepassingsgebied

1.1 De bescherming van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor ons. Het doel van dit privacybeleid is om de gebruikers van de Geberit internetdiensten te informeren, in het bijzonder van de Geberit website(s) (“website“) – zowel als de klanten, leveranciers en andere zakenpartners – over hoe de Geberit vennootschappen binnen de EU, Zwitserland, Groot-Brittannië en Noorwegen persoonsgegevens verwerken. Met dit in gedachten, kan het zijn dat niet alle aspecten van deze informatie van toepassing zijn op u.

1.2 “Persoonsgegevens“ in het kader van dit privacybeleid verwijst naar alle gegevens die betrekking hebben op u of die aan u kunnen worden gelinkt, zoals uw naam, adres of e-mailadres.

2 Verwerkingsverantwoordelijke

2.1 De beheerder - en daarom verwerkingsverantwoordelijke – van de Geberit website die u bezocht heeft is de Geberit vennootschap zoals vermeld in de Colofon op de website in kwestie.

2.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Geberit nv, Ossegemstraat 24, BE-1860 Meise, info.be@geberit.com.

3 Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt onze afdeling gegevensbescherming, waaronder de functionaris voor gegevensbescherming, bereiken op dataprotection@geberit.com of op ons postadres onder vermelding van “Gegevensbescherming”.

Voor vertrouwelijk contact uitsluitend met onze functionaris voor gegevensbescherming, gelieve de volgende contactgegevens te gebruiken: MAGELLAN Advocaten, Brienner Straße 11, 80333 München, Duitsland E-mail: dataprotection_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

4 Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens op Geberit websites

Onze websites maken gebruik van de volgende technologieën en tools. Voor zover deze optioneel zijn en indien u bepaalde tools niet wenst te gebruiken, bieden we u verschillende opties en instellingen om het gebruik ervan te voorkomen.

4.1 Serverlogbestanden

4.1.1 Zoals elke andere website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden die door uw browser worden verzonden, tenzij u dit hebt uitgeschakeld. Als u onze websites wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze websites te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

- IP-adres van de aanvragende computer
- Bestandsverzoek van de client
- http-antwoordcode
- Website via dewelke u op onze website bent terechtgekomen (www.geberit.be)
- Tijdstip van de serveraanvraag
- Browsertype en -versie
- Gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

4.1.2 Deze serverlogbestandgegevens worden op geen enkele manier geanalyseerd met betrekking tot de persoonsgegevens. Als de hogervermelde informatie persoonsgegevens bevat (met name het IP-adres), is de verzameling ervan gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het waarborgen van de goede werking van onze websites. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 2. De tijdelijke opslag van uw persoonsgegevens door ons is vereist om de levering van de website aan uw computer mogelijk te maken. Daartoe moeten uw persoonsgegevens voor de duur van de sessie worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden op geen enkele andere wijze verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van het verzamelen van uw persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval zodra u de website hebt verlaten. Indien uw persoonsgegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na 14 dagen gewist. Indien uw persoonsgegevens na het verstrijken van deze termijn worden bewaard, zullen zij worden geanonimiseerd, zodat zij niet langer aan u kunnen worden toegeschreven.

4.2 Comfortverbetering, optimalisering van de website, analyse van het gebruikersgedrag en uitzenden van gepersonaliseerde reclame

4.2.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons, browser fingerprinting, enz. (“tracking cookies”) voor de verbetering van het comfort, de optimalisering van de website, de analyse van het gebruikersgedrag en de weergave van gepersonaliseerde reclame na samenvoeging met uw contractbasisgegevens en uw aankoopgeschiedenis is uw uitdrukkelijke toestemming volgens artikel 6 par. 1 lid a AVG.

4.2.2 De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren en de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten.

4.2.3 Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verwerkt.

4.2.4 Een overzicht van de reclamecookies die op onze website worden gebruikt, vindt u onder /www.geberit.be/cookiebeleid. U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van tracking cookies op elk moment voor de toekomst intrekken door als volgt te handelen:

(1) Wijzigen van de toestemmingsinstellingen op onze website

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van tracking cookies op eenvoudige wijze te herroepen. Hiertoe kunt u de cookie-banner opnieuw oproepen via een link in de “Footers” van onze website (“Cookie-instellingen wijzigen”). Uw herroeping zet een andere cookie op uw computer, die ons een signaal geeft om geen tracking cookies te gebruiken. Als u de desbetreffende cookie verwijdert, wordt u bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw om toestemming gevraagd.

(2) De instellingen van uw browser wijzigen

U kunt de overdracht van cookies ook in het algemeen deactiveren of beperken door de instellingen in uw browser te wijzigen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien ook de technisch vereiste cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het wellicht niet meer mogelijk alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken.

(3) Uitzondering: Google Analytics

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door Google Analytics worden verwerkt, kunt u ook de browser add-on installeren om Google Analytics uit te schakelen. Deze add-on instrueert het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) dat op websites draait om geen informatie naar Google Analytics te laten sturen. Als u Google Analytics wilt deactiveren, ga dan naar de onderstaande pagina en installeer de add-on om Google Analytics voor uw browser te deactiveren. Voor gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on verwijzen wij u naar de relevante helpbronnen voor uw browser. Updates van browsers en besturingssystemen kunnen ervoor zorgen dat de opt-out add-on niet langer werkt zoals bedoeld. Voor meer informatie over het beheer van add-ons voor Chrome, raadpleegt u de hieronder vermelde pagina’s. Als u Chrome niet gebruikt, neem dan rechtstreeks contact op met de fabrikant van uw browser om te zien of add-ons goed werken in de versie van de browser die u gebruikt. De nieuwste versies van Internet Explorer laden af en toe de add-on om Google Analytics uit te schakelen nadat er al persoonsgegevens naar Google Analytics zijn verzonden. Als u Internet Explorer gebruikt, zal de add-on dus cookies op uw computer installeren. Deze cookies zorgen ervoor dat alle verzamelde gegevens onmiddellijk worden verwijderd van de server die de gegevens heeft verzameld. Zorg ervoor dat cookies van derden niet zijn uitgeschakeld voor Internet Explorer. Als u uw cookies verwijdert, zal de add-on deze cookies binnen een korte periode opnieuw instellen om ervoor te zorgen dat uw Google Analytics browser add-on zonder beperkingen blijft werken.

De Google Analytics opt-out browser add-on voorkomt niet dat persoonsgegevens naar de website of andere traceringsdiensten worden verzonden. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

IP-anonimisering is ook geactiveerd op onze website. Als u Google Analytics wilt deactiveren, ga dan naar de onderstaande pagina en installeer de add-on om Google Analytics voor uw browser te deactiveren. Voor gedetailleerde informatie over het installeren en verwijderen van de add-on verwijzen wij u naar de relevante helpbronnen voor uw browser.

4.3 Google Adwords

4.3.1 We gebruiken de Google AdWords-dienst (inclusief Google AdWords Remarketing) om op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen door middel van promotionele hulpmiddelen (zogenaamde Google AdWords). Door deze gegevens te combineren met de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemiddelen zijn. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u van belang is, om onze website interessanter te maken voor u en om een eerlijke berekening van reclamekosten te garanderen.

4.3.2 Dit reclamemiddel wordt door Google geleverd via zogenaamde “Ad Server“. Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw pc op. Deze cookies vervallen meestal na 90 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit soort cookie zal doorgaans analysewaarden bevatten zoals de unieke cookie-ID, het aantal promotionele weergaven (frequentie), laatste weergave (relevant voor de post-view conversie) en opt-out informatie (een melding die aangeeft dat de gebruiker niet langer reclame wenst te ontvangen).

4.3.3 Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen hierdoor niet worden opgespoord via de website van AdWords-klant. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens via bovengenoemde reclamemiddelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we herkennen, welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemiddel, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

4.3.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het “Google Adwords”-aanbod is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn om het doel van hun verwerking te bereiken. In principe worden de overeenkomstige cookies na 90 dagen gewist.

4.3.5 Een overzicht van de reclamecookies die in het kader van de Google Adwords-dienst op onze website worden gebruikt, vindt u onder www.geberit.be/cookiebeleid U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Google Adwords te allen tijde voor de toekomst intrekken door onze cookiebanner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen aan te passen.

4.4 DoubleClick van Google

4.4.1 Onze websites gebruiken de tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of – bij activering van de functie Frequency Capping – om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies registreren, die betrekking hebben tot advertentieverzoeken. Dit is het geval, wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens de verklaringen van Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.4.2 Door middel van Google AdWords en DoubleClick by Google maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden gebruikt en informeren u daarom naar ons beste weten: Door de integratie van DoubleClick in onze webdiensten ontvangt Google melding dat u het relevante gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u geregistreerd bent bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld in Google, is het mogelijk dat Google uw IP-adres identificeert en opslaat.

4.4.3 Voor meer informatie over DoubleClick by Google, zie https://www.doubleclickbygoogle.com/ en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

4.4.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het “DoubleClick by Google”-aanbod is uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn om het doel van hun verwerking te bereiken.

4.4.5 Een overzicht van de reclamecookies die in het kader van de Google DoubleClick-dienst op onze website worden gebruikt, vindt u onder www.geberit.be/cookiebeleid Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van een opt-out van Google AdWords en DoubleClick: U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Google DoubleClick te allen tijde voor de toekomst intrekken door onze cookiebanner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen aan te passen.
- via een desbetreffende instelling van uw browser; in het bijzonder betekent het verbieden van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;
- door het uitschakelen van conversietracking cookies door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “https://adwords.google.com/home/“ worden geblokkeerd, https://adssettings.google.com, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door het uitschakelen van de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van ons aanbod volledig kunt gebruiken.

4.5 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.5.1 Onze websites gebruiken bovendien de tools AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek:

4.5.2 Deze tools gebruiken cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om de rapporten van campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreren de tools welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kunnen zo bij activering van de functie Frequency Capping voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Volgens de verklaringen van deze externe providers bevatten de cookies van de tools geen persoonlijk identificeerbare informatie.

4.5.3 Door middel van deze tools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van de betreffende externe provider. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool worden gebruikt en informeren u daarom naar ons beste weten: Door de integratie van deze tools in onze webdiensten ontvangen de externe providers melding dat u het relevante gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt.

4.5.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de tools is uw verklaarde toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. Hiervoor gebruiken wij cookies, die u relevante advertenties tonen en de prestatierapporten van de campagnes verbeteren. Bovendien wordt door het gebruik van de relevante cookies voorkomen dat u dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn om het doel van hun verwerking te bereiken.

4.5.5 Voor meer informatie over de hulpmiddelen die in diet punt vermeld werden, zie https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 U kunt op verschillende manieren het gebruik van de diensten van AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista en Sizmek voorkomen:

4.5.7 Een overzicht van de reclamecookies die in het kader van de hierboven beschreven “tools” op onze website worden gebruikt, vindt u op www.geberit.be/cookiebeleid U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te allen tijde intrekken door onze cookie-banner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.
- via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; in het bijzonder betekent het verbieden van cookies van derden dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;
- door het deactiveren van de cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van de domeinen www.appnexus.com, https://www.themig.com, „https://site.adform.com“,https://www.plista.com, „https://www.sizmek.com“ zijn geblokkeerd;
- door het uitschakelen van de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
- door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

4.6 Facebook Custom Audiences

4.6.1 Onze websites maken bovendien gebruik van de Remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Daardoor kunnen gebruikers van onze websites als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of anderen het proces van websites die ook op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-Ads“) gebruiken, worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken.

4.6.2 Door middel van deze marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden gebruikt en informeren u daarom naar ons beste weten: door de integratie van Facebook Custom Audiences in onze webdiensten ontvangt Facebook melding dat u het relevante gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bij Facebook aangemeld bent, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.6.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Remarketing-functie “Custom Audiences“ van Facebook Inc. is uw verklaarde toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens via de remarketingfunctie “Custom Audience” stelt ons in staat de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Via de tool worden aan uw interesses gerelateerde advertenties (“Facebook-Ads”) aan u getoond in de context van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook van de procedure gebruikmaken.

4.6.4 Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verwerkt.

4.6.5 Een overzicht van de reclamecookies die in het kader van de “Facebook Custom Audience”-functie op onze website worden gebruikt, vindt u op www.geberit.be/cookiebeleid. U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de functie “Facebook Custom Audience” te allen tijde voor de toekomst herroepen door onze cookiebanner opnieuw te openen via de footer van onze homepage en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.6.6 Het deactiveren van de “Facebook Custom Audiences“-functie is mogelijk door uw browser overeenkomstig in te stellen of voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook kunt u vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 Pinterest-Tag

4.7.1 Onze website maakt ook gebruik van de conversietracking “Pinterest tag” van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Daardoor kunnen gebruikers van onze website als deel van hun bezoek aan Pinterest of anderen het proces van websites die ook op interesses gebaseerde advertenties gebruiken, worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website voor u interessanter te maken.

4.7.2 Door middel van deze marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Pinterest. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Pinterest worden gebruikt en informeren u daarom naar ons beste weten: Door de integratie van de Pinterest tag ontvangt Pinterest de informatie dat u de overeenkomstige website van onze internetaanwezigheid hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Pinterest, kan Pinterest het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet geregistreerd bent bij Pinterest of niet bij Facebook aangemeld bent, is het mogelijk dat Pinterest uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.7.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de conversietracking “Pinterest tag” is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens via de conversietracking “Pinterest tag“ stelt ons in staat de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. We gebruiken conversietracking om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Via conversietracking worden op interesses gebaseerde advertenties aan u getoond wanneer u het sociale netwerk Pinterest bezoekt of andere websites die ook van deze methode gebruikmaken. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra u uw verklaring van toestemming herroept of uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn om het doel van hun verwerking te bereiken.

4.7.4 Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt voor het bijhouden van conversies via de “Pinterest Tag“-functie vindt u op www.geberit.be/cookiebeleid. U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van conversietracking via de functie “Pinterest Tag” te allen tijde voor de toekomst herroepen door onze cookiebanner via de footer van onze homepage opnieuw op te roepen en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.7.5 De deactivering van de “Pinterest Tag“ functie is verder mogelijk via de overeenkomstige instelling van uw browser of voor ingelogde gebruikers onder https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Meer informatie over de verwerking van gegevens door Pinterest kunt u vinden op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

4.8 LinkedIn Insight Tag

4.8.1 Verder maken onze websites gebruik van de conversietracking “Insight Tag” van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Daardoor kunnen gebruikers van onze websites als deel van hun bezoek aan het sociale netwerk LinkedIn of anderen het proces van websites die ook op interesses gebaseerde advertenties (“LinkedIn-Ads“) gebruiken, worden weergegeven. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken.

4.8.2 Door middel van deze marketingtool maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van LinkedIn. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door LinkedIn worden gebruikt en informeren u daarom naar ons beste weten: door de integratie van LinkedIn Insight Tags in onze webdiensten ontvangt LinkedIn melding dat u het relevante gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van LinkedIn, kan LinkedIn het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs indien u niet geregistreerd bent bij LinkedIn of niet bij LinkedIn aangemeld bent, is het mogelijk dat LinkedIn uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

4.8.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de conversietracking “Insight tag” is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens stelt ons in staat de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. We gebruiken deze tool om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze websites voor u interessanter te maken. Via de tool worden aan interesses gerelateerde advertenties (“LinkedIn-advertenties“) aan u getoond wanneer u het sociale netwerk LinkedIn bezoekt of andere websites die ook van de procedure gebruikmaken.

4.8.4 Een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt ten behoeve van conversion tracking via de “Insight Tag“-functie vindt u op www.geberit.be/cookiebeleid. U kunt uw verklaring van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van conversietracking via de “Insight Tag“-functie te allen tijde voor de toekomst herroepen door onze cookiebanner via de footer van onze homepage opnieuw op te roepen en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

4.8.5 U kunt de “Insight Tag”-functie ook deactiveren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen of voor ingelogde gebruikers op https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Meer informatie over de verwerking van gegevens door LinkedIn kunt u vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 Google Maps en Google Fonts

4.9.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de integratie van Google Maps en Google Fonts is artikel 6 par. 1 lid f AVG.

4.9.2 De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de integratie van Google Maps en Google Fonts dient om het voor u gemakkelijker te maken onze locaties te vinden en voor ons om lettertypes op onze website op een uniforme manier weer te geven. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden. In ons geval is dat na 12 maanden.

4.9.3 Indien u niet wenst dat Google Fonts uw persoonsgegevens verzamelt, kunt u uw browser zo instellen (bijv. door plug-ins of add-ons te installeren) dat de overdracht van uw persoonsgegevens naar de servers van Google wordt verhinderd. Als uw browser geen Google Fonts ondersteunt, zullen de servers van Google niet worden benaderd en zal de tekst van onze website worden weergegeven in het standaardlettertype van uw systeem. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op: https://developers.google.com/fonts/faq of op http://www.google.com/intl/nl-BE/privacy/.

4.10 Geberit Aqua Clean Blog

4.10.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie binnen onze Geberit AquaClean blog is artikel 6 par.1 lid f AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie binnen onze Geberit AquaClean blog dient om een transparante en individuele communicatie tussen u en ons mogelijk te maken. Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims van derden in geval van publicatie van onwettige commentaren. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In ons geval is dat na 10 jaar

4.10.2 U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de commentaar- en blogfunctie voor de toekomst. Wij zullen de opmerking dan van onze Geberit AquaClean blog verwijderen of niet publiceren.

4.11 LiveChat

4.11.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de beschikbaarstelling van de functie “Geberit LiveChat” is uw verklaarde toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG.

4.11.2 Met de functie “Geberit LiveChat” willen wij u de mogelijkheid bieden om via een elektronische chatfunctie snel en eenvoudig contact met ons op te nemen. Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens om u deze functie ter beschikking te stellen. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is gewoonlijk het geval drie jaar nadat uw verzoek is behandeld.

4.11.3 U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van de functie “Geberit LiveChat” in de toekomst in te trekken. In dat geval zult u de LiveChat-functie niet langer kunnen gebruiken. Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de chatfunctie zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

4.12 ChatBot

4.12.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verstrekking van de “ChatBot”-functie is uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG.

4.12.2 Met de functie “ChatBot” willen wij u de mogelijkheid bieden om uw vragen snel en gemakkelijk via een automatische chatmachine te laten beantwoorden. Als u toch contact wilt opnemen met onze klantenservice en de rubriek “Verder chatten” selecteert, wordt u rechtstreeks van de ChatBot doorgestuurd naar de LiveChat. U kunt er ook voor kiezen per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is gewoonlijk het geval 90 dagen na de verwerking van uw verzoek.

4.12.3 U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van de “ChatBot”-functie in de toekomst in te trekken. In dat geval zult u de ChatBot-functie niet langer kunnen gebruiken. Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de chatfunctie zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

4.13 Videocenter

4.13.1 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die door de integratie van onze video’s worden verwerkt, is artikel 6 par. 1 lid f AVG.

4.13.2 De verwerking van uw persoonsgegevens via de terbeschikkingstelling van het videocentrum dient om een aantrekkelijke, uniforme presentatie van de video-inhoud op onze website te garanderen, die onafhankelijk is van uw eindapparaat.

4.13.3 Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel van hun verwerking te bereiken. Dit is het geval ten laatste na het einde van uw bezoek aan onze website.

4.13.4 De verwerking van uw persoonsgegevens, die verwerkt worden voor de integratie van het videocenter, is verplicht. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

4.14 YouTube

4.14.1 Wij gebruiken het videoplatform “YouTube” van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS (hierna: “YouTube“), een bedrijf van Google Inc., om te zorgen voor een aantrekkelijke, uniforme presentatie van video-inhoud op onze website die onafhankelijk is van uw eindapparaat. We doen dit in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Tenzij u bij uw bezoek aan de website al instemt met de cookie, worden er dus geen gegevens door YouTube verzameld bij uw bezoek aan de website. Alleen wanneer u de video wilt afspelen en akkoord gaat met de cookie, worden uw gegevens doorgegeven aan YouTube (bijv. IP-adres, verwijzende pagina, apparaatinformatie (browser, apparaattype), bekeken video). Wij registreren en bewaren zelf of en welke YouTube-video u hebt afgespeeld om u een dienst op maat te kunnen aanbieden.

4.14.2 Uw persoonsgegevens zullen door ons worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

4.14.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lid a AVG. Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactmogelijkheden. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

4.14.4 Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door YouTube. Meer informatie over de verwerking van gegevens door YouTube kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.15 Vimeo

4.15.1 Wij gebruiken het videoplatform “Vimeo” van het bedrijf Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (hierna: “Vimeo”), om te zorgen voor een aantrekkelijke, uniforme presentatie van video-inhoud op onze website die onafhankelijk is van uw eindapparaat. Tenzij u tijdens uw bezoek aan de website instemt met de cookie, worden er dus geen gegevens door Vimeo verzameld wanneer u de website bezoekt. Alleen wanneer u de video wilt afspelen en akkoord gaat met de cookie, worden uw gegevens doorgegeven aan Vimeo (bv. IP-adres, apparaatinformatie (browser, apparaattype), bekeken video). Wij registreren en bewaren zelf of en welke Vimeo-video u heeft afgespeeld om u een dienst op maat te kunnen aanbieden.

4.15.2 Uw persoonsgegevens zullen door ons worden gewist zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

4.15.3 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lid a AVG. Uw toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactmogelijkheden. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming.

4.15.4 Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Vimeo. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Vimeo kunt u vinden op https://vimeo.com/privacy.

4.16 Technisch vereiste Cookies

4.16.1 Naast de in paragraaf 4.4 tot 4.15 genoemde cookies gebruiken onze websites andere technisch vereiste cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen van uw browser worden opgeslagen. De onderstaande vermelde cookies worden door ons alleen gebruikt voor de uitvoering of beschikbaarstelling van de diensten waarop u beroep doet op basis van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Sommige functies van onze websites kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. Uw persoonsgegevens worden op geen enkele andere wijze verwerkt. Ons gerechtvaardigd belang in deze gegevensverwerking is om de website-instellingen voor het door u gebruikte apparaat te optimaliseren en om de gebruikersinterfaces aan te passen. Als u meer informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de volgens artikel 6 par. 1 lid f AVG uit te voeren belangenafweging, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hierboven vermeld zijn. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werkingswijze hieronder worden uitgelegd, worden op onze websites gebruikt: – Tijdelijke cookies (zie 4.16.2) – Permanente cookies (zie 4.16.3)

4.16.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor kan uw computer weer herkend worden wanneer u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

4.16.3 Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

4.16.4 Een overzicht van de technisch vereiste cookies die op onze website worden gebruikt, vindt u op www.geberit.be/cookiebeleid. Cookies worden op uw computer opgeslagen in geval van toestemming en worden van daaruit doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. U kunt cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

5 Gegevensverzameling en -verwerking van vrijwillig gecommuniceerde gegevens

5.1 Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die vrijwillig aan ons worden verstrekt bij interacties (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze websites) met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1 Online-catalogus

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is de uitvoering van een contract tussen u en ons. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-catalogus is dit het geval wanneer het contract is uitgevoerd en alle vorderingen die uit de contractuele relatie voortvloeien, zijn verjaard of er geen wettelijke bewaartermijnen meer zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de webwinkel is absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

5.1.2 Klantaccountregistratie / Aanmaken van een nieuwe Geberit ID

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de klantenaccountregistratie is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Uw registratie of het aanmaken van een Geberit ID maakt met name het afsluiten van contracten en het onderhouden van onze klantrelatie mogelijk. Daarom valideren wij uw telefoonnummer door een sms-bericht te sturen dat moet worden bevestigd in het kader van het aanmaken van een Geberit ID. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, alsmede voor het succesvol onderhouden van onze klantenrelatie. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Deze wordt ten laatste gegeven in geval van beëindiging van uw klantenrekening. U hebt de mogelijkheid om de registratie van de klantenrekening op elk ogenblik te annuleren. In dat geval worden uw persoonsgegevens gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.3 Contactformulier en e-mailcontact

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons in het kader van een contactprocedure meedeelt, is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Indien het doel van het contact met u het sluiten van een contract is, is artikel 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens ingeval u contact met ons opneemt, heeft uitsluitend tot doel uw verzoek te behandelen. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor persoonsgegevens die ons zijn toegezonden in het kader van een contactprocedure, wanneer uw verzoek is verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een toekomstig contact met ons. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met u zullen in dit geval worden gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.4 Technische telefoon

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons in het kader van de technische telefoon meedeelt, is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Indien het contact gericht is op het sluiten of aanvullend uitvoeren van een contract, is artikel 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens in geval van contact via de technische telefoon dient ons uitsluitend om uw verzoek te behandelen. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor persoonsgegevens die ons zijn toegezonden in het kader van een contactprocedure, wanneer uw verzoek is verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een toekomstig contact met ons. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met u zullen in dit geval worden gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen. Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kan het in individuele gevallen voorkomen dat telefoongesprekken met u worden opgenomen. In deze gevallen zult u hiervan op de hoogte worden gebracht voordat het gesprek begint. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is gewoonlijk artikel 6 par. 1 lid a AVG. Indien het rechtsstelsel van een Europese lidstaat niet voorziet in uitdrukkelijke toestemming, is de wettelijke basis artikel 6 par. 1 lid f AVG.

5.1.5 Geberit badkameradvies voor klanten

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u in het kader van de badkamerconsultatie verstrekt, is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG. Indien het doel van het contact met u in de loop van de raadpleging het initiëren, sluiten of uitvoeren van een contract is, is artikel 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel uw verzoek te behandelen en u deskundig en snel advies te geven over onze producten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor de persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag zijn verzonden, wanneer uw aanvraag is verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de gevraagde adviesdienst voor de toekomst te allen tijde in te trekken. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met u zullen in dit geval worden gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.6 Dienstverlening en klantenservice

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van de desbetreffende dienstverlening & klantenservice worden doorgegeven, is in het algemeen artikel 6 par. 1 lid b AVG. Indien u ons in het kader van uw aanvraag nadere informatie verstrekt, vormt uw toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens dient ter afhandeling van uw dienstverlening- of klantenservicekwestie en dus voor de afhandeling van eventuele dienstverlening- en klantenservicekwesties. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw verzoek is derhalve vereist voor een optimale uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor de persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag zijn verzonden, wanneer uw aanvraag is verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw dienstverlening- en/of klantenservicetraject voor de toekomst. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. Alle persoonsgegevens die in de loop van de dienstverlening en/of het klantenonderzoek zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen. Indien u telefonisch contact met ons opneemt, kan het in individuele gevallen voorkomen dat telefoongesprekken met u worden opgenomen. In deze gevallen zult u hiervan op de hoogte worden gebracht voordat het gesprek begint. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is gewoonlijk artikel 6 par. 1 lid a AVG. Indien het rechtsstelsel van een Europese lidstaat niet voorziet in uitdrukkelijke toestemming, is de wettelijke basis artikel 6 par. 1 lid f AVG.

5.1.7 Bestel- en downloadcentrum

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het “bestel- & downloadcentrum” is artikel 6 par. 1 lid a AVG. Indien het doel van het contact met u in het kader van het “bestel- & downloadcentrum” het sluiten van een contract is, is artikel 6 par. 1 lid b AVG een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel de door u via onze website aangevraagde documenten te verstrekken of te verzenden. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het “bestel- en downloadcentrum” is derhalve noodzakelijk voor de behandeling van uw verzoek of voor de toezending van de door u aangevraagde documenten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor de persoonsgegevens die in het kader van de desbetreffende bestelaanvraag zijn doorgegeven, wanneer uw bestelling is verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het bestelproces voor de toekomst. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. In dat geval worden alle persoonsgegevens die in het kader van het bestelproces zijn opgeslagen, gewist, tenzij wettelijke bewaringstermijnen het wissen verhinderen.

5.1.8 Energie-efficiëntielabel

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de aanvraag van een “energie-efficiëntielabel” is artikel 6 par. 1 lid a AVG. Indien het doel van het contact met u in het kader van de bestelling van een energie-efficiëntielabel het sluiten van een contract is, is artikel 6 par. 1 lid b AVG een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel het door u gevraagde energie-efficiëntielabel toe te zenden. De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve vereist voor de verwerking en afhandeling van de door u gevraagde toezending. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dit is het geval voor de persoonsgegevens die in het kader van uw verzoek zijn doorgegeven, indien uw verzoek is verwerkt en de wettelijke bewaringstermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verzoek voor de toekomst. In dat geval kunnen wij uw verzoek echter niet verder behandelen. Alle persoonsgegevens die in de loop van het verzoek zijn opgeslagen, zullen in dat geval worden gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.9 Streamingaanbiedingen

Via onze homepage is het mogelijk om u in te schrijven voor onze digitale evenementen en daar digitaal aan deel te nemen (“streamingaanbiedingen”). De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de streamingaanbiedingen, bijvoorbeeld in het kader van de “Geberit Nieuwtjes”, is artikel 6 par. 1 lid a AVG. Het registratieproces in dit verband, met inbegrip van de verwerking van uw persoonsgegevens, is noodzakelijk om u in staat te stellen gebruik te maken van de digitale streamingdienst. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel de door u gevraagde streamingdienst te verlenen en uit te voeren. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de persoonsgegevens die in het kader van het respectieve streamingaanbod worden verwerkt, is dit het geval wanneer het respectieve digitale evenement is beëindigd en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan onze streamingaanbiedingen voor de toekomst. In dat geval zult u echter niet langer kunnen deelnemen aan het gewenste digitale evenement. Alle persoonsgegevens die in het kader van registratie of deelname aan ons digitale streamingaanbod zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.10 Geberit Brandlabo

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de registratie, aanmelding en deelname aan het “Geberit Brandlabo”-evenement is artikel 6 par. 1 lid a AVG. Het registratieproces in dit verband, inclusief de verwerking van uw persoonsgegevens, is noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan het “Geberit Brandlabo”. De verwerking van uw persoonsgegevens dient voor de registratie en uitvoering van het aanbod “Geberit Brandlabo”. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de inschrijving en sollicitatie voor het “Geberit Brandlabo” is dit het geval wanneer het evenement is beëindigd en de wettelijke bewaartermijnen geen beletsel vormen voor het wissen ervan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan het “Geberit Brandlabo” voor de toekomst. In dat geval kunt u echter niet meer deelnemen aan het evenement “Geberit Brandlabo”. Alle persoonsgegevens die in het kader van de registratie of deelname aan het evenement “Geberit Brandlabo” zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.11 Geberit Pro Planner en Revit PlugIn

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de installatie en het gebruik van de sanitaire planningstool is artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel u in staat te stellen gebruik te maken van de sanitaire planningstool. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de installatie en het gebruik van de sanitaire planningstool, is dit het geval wanneer de sanitaire planningstool wordt gewist en de wettelijke bewaartermijnen het wissen niet in de weg staan. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de sanitaire planningstool in de toekomst. In dat geval zult u echter niet langer gebruik kunnen maken van de sanitaire planningstool. Alle persoonsgegevens die in de loop van de installatie en het gebruik van de sanitaire planningstool zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij wettelijke bewaartermijnen het wissen verhinderen.

5.1.12 Geberit persdistributielijst

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op onze persdistributielijst is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel u de persdistributielijst toe te zenden. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verzending van de persdistributielijst heeft tot doel u informatie en aanbiedingen toe te zenden en, in voorkomend geval, de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uw persoonsgegevens worden dus bewaard totdat u zich afmeldt van onze persdistributielijst. U kunt uw toestemming om de persdistributielijst te ontvangen te allen tijde intrekken of de afmeldlink in de persdistributielijst gebruiken om bezwaar te maken tegen verdere ontvangst van de persdistributielijst.

5.1.13 Geberit Useletter

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Geberit Useletter mailing is uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft tot doel u de Geberit Useletter toe te zenden. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verzending van de Geberit Useletter heeft tot doel u informatie en aanbiedingen toe te zenden en, in voorkomend geval, de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Dienovereenkomstig worden uw persoonsgegevens opgeslagen totdat u zich afmeldt voor onze Geberit Useletter. U kunt uw toestemming om de Geberit Useletter te ontvangen te allen tijde intrekken of via de afmeldlink in elke Useletter bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief.

5.1.14 Direct marketing

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct-marketingmaatregelen is ofwel uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 par. 1 lid a AVG of de wettelijke toestemming van artikel 6 par. 1 lid f AVG of de overeenkomstige regelingen in de wetgeving m.b.t. oneerlijke concurrentie. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct-marketingmaatregelen heeft tot doel u informatie en aanbiedingen toe te zenden en, in voorkomend geval, de verkoop te bevorderen door de verkoop van goederen of diensten. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel van hun verwerking te bereiken; dit is met name het geval na ontvangst van de herroeping of het bezwaar. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct-marketingmaatregelen voor de toekomst.

5.1.15 Wedstrijden

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wedstrijden is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wedstrijden is de uitvoering van de overeenkomst over de deelname aan de wedstrijd tussen u en ons. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van wedstrijden, wordt deze gegeven wanneer de wedstrijd volledig is afgerond. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw toekomstige deelname aan de wedstrijd. In dat geval zult u niet langer aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Alle persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de wedstrijd zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

5.1.16 Cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen is de uitvoering van het contract tussen u en ons. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen, is dit het geval wanneer de cashback-campagne is afgerond of de garantieperiode is verstreken. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen voor de toekomst. In dat geval zult u niet langer kunnen deelnemen aan cashback-campagnes of profiteren van garantie-uitbreidingen. Alle persoonsgegevens die in het kader van cashback-campagnes en garantie-uitbreidingen zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

5.1.17 Virtuele evenementen

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de organisatie van virtuele evenementen is artikel 6 par. 1 lid b AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van virtuele evenementen is de uitvoering van de overeenkomst over de uitvoering van het evenement tussen u en ons. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van virtuele evenementen, wordt deze gegeven wanneer het virtuele evenement volledig is afgerond. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het virtuele evenement voor de toekomst. In dat geval zult u niet langer aan het virtuele evenement kunnen deelnemen. Alle persoonsgegevens die in de loop van het virtuele evenement zijn opgeslagen, zullen in dat geval worden gewist.

5.1.18 COVID-19 Gegevensverzameling voor face-to-face evenementen/opleidingen

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van face-to-face evenementen/opleidingen is artikel 6 par. 1 lid c AVG in samenhang met de respectievelijk geldende voorschriften van de Infectiebeschermingswet en de daarvan afgeleide Infectiebeschermingsmaatregelenverordening en andere “CORONA-verordeningen”. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van face-to-face evenementen/opleidingen is de naleving van de wettelijke voorschriften inzake infectiebescherming. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van face-to-face evenementen/opleidingen dient om te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken naast de afwezigheid van de bijwonen evenementen/opleidingen.

6 Verdere gegevensverwerking in aanvulling op onze website

6.1.1 Facebook Insights (Facebook fan page)

Wij beheren onze Facebook fanpagina gezamenlijk met Facebook Ireland Ltd. (hierna “Facebook”). Daartoe hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten over wie van ons welke verplichtingen uit hoofde van de AVG nakomt. De essentiële inhoud van de verwerking is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook Insights stelt ons in staat uw gebruiksgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn wij in staat informatie te verzamelen over de aantrekkelijkheid van onze Facebook fanpagina. Dit helpt ons om onze Facebook fanpagina meer behoeftegericht en gebruikersvriendelijk te maken. Uw persoonsgegevens die in het kader van de exploitatie van onze Facebook fanpagina worden verzameld, worden ons door Facebook ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden. Indien u niet wilt dat uw gegevens door Facebook Insights worden verzameld, hebt u te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Facebook Insights voor de toekomst. In dat geval zullen wij uw verzoek om bezwaar te maken doorsturen naar Facebook.

6.1.2 Instagram

Instagram is een product van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland (hierna “Facebook”). Wij beheren onze Instagram-pagina samen met Facebook. Daartoe hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten over wie van ons welke verplichting uit hoofde van de AVG nakomt. De belangrijkste inhoud van de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Instagram kunt u bekijken op https://help.instagram.com/519522125107875. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook via de dienst Instagram stelt ons in staat uw gebruiksgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over de aantrekkelijkheid van onze Instagram-pagina. Dit helpt ons om onze Instagram-pagina meer behoeftegericht en gebruiksvriendelijker te maken. Uw persoonsgegevens die in het kader van de exploitatie van onze Instagram-pagina worden verzameld, worden ons door Facebook ter beschikking gesteld. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden. Indien u niet wilt dat uw gegevens door Facebook worden verzameld, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Instagram of Facebook voor de toekomst. In dat geval zullen wij uw verzoek om bezwaar te maken doorsturen naar Facebook.

6.1.3 YouTube-kanaal

Voor het op de behoeften afgestemde ontwerp van ons sociale media-aanbod maken wij gebruik van een YouTube-kanaal dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna “Google” genoemd). YouTube is een videoplatform waarop gebruikers video’s kunnen plaatsen en deze openbaar toegankelijk kunnen maken. Aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Google kunt u bekijken op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl#infocollect. Als u gebruik wilt maken van ons aanbod voor YouTube-kanalen, willen wij u erop wijzen dat u dit aanbod op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de functies die binnen het YouTube-kanaal worden aangeboden, zoals het delen, beoordelen of becommentariëren van de respectieve video's. Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door Google in het kader van het YouTube-kanaal worden verwerkt. Wanneer u het YouTube-kanaal gebruikt, worden uw persoonsgegevens ook door Google verwerkt en doorgegeven aan de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar Google zaken doet, ongeacht uw land van verblijf, en kunnen ze daar ook worden verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om ons YouTube-kanaal op een vraaggerichte, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier vorm te geven. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens binnen het YouTube-kanaal uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van informatie over onze aanbiedingen en diensten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens binnen het YouTube-kanaal ten behoeve van het uitvoeren van eventuele communicatieprocessen met gebruikers en geïnteresseerden van ons YouTube-kanaal. Uw persoonsgegevens die worden verzameld in de loop van de exploitatie van ons YouTube-kanaal worden ons ter beschikking gesteld door Google. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de eerder genoemde doeleinden. Als u niet wilt dat uw gegevens door Google worden verzameld, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het YouTube-kanaal. In dat geval zullen wij uw verzoek om bezwaar aan Google doorsturen.

7 Gegevens van de betrokken partij overeenkomstig art. 12 e.v. AVG

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek om gegevensbescherming (“Gegevens van de betrokken partij”) is artikel 6 par. 1 lid c, i.v.m. artikel 12 e.v. AVG. De wettelijke basis voor de daaropvolgende documentatie van de wettelijk conforme verwerking van de input van de betrokkene is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van door de betrokkene ingediende verzoeken is te reageren op uw verzoek om gegevensbescherming. De daaropvolgende documentatie van de wettelijk conforme verwerking van de respectieve invoer van de betrokkene dient om te voldoen aan de wettelijk vereiste verantwoordingsplicht, artikel 5 par. 2 AVG. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van de verwerking van de input van de betrokkene, is dit drie jaar na het einde van het respectieve proces. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van door de betrokkene ingediende gegevens voor de toekomst. In dat geval kunnen wij uw verzoek om gegevensbescherming echter niet verder behandelen. De documentatie van de wettelijk conforme verwerking van de respectieve input van de betrokkene is verplicht. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

8 Juridische verdediging en handhaving

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en handhaving is artikel 6 par. 1 lid f AVG. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en rechtshandhaving is de verdediging tegen ongerechtvaardigde vorderingen en de juridische handhaving en handhaving van vorderingen en rechten. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische verdediging en rechtshandhaving is absoluut noodzakelijk voor de juridische verdediging en rechtshandhaving. Bijgevolg is er voor u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

9 Delen van uw gegevens met derden

Binnen ons bedrijf worden persoonsgegevens doorgegeven aan de kantoren en afdelingen die deze nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken. Daarnaast maken wij soms gebruik van verschillende dienstverleners en geven wij uw persoonsgegevens door aan andere betrouwbare ontvangers. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Andere Geberit-bedrijven met als doel de gecentraliseerde klantadministratie en orderafhandeling
- Andere Geberit-bedrijven met als doel het leveren van centrale IT- en andere diensten
- Logistieke dienstverleners
- Banken en andere betalingsdienstaanbieders voor de verwerking van eventuele betalingen
- Dienstverleners voor het organiseren, uitvoeren en afhandelen van alle montagewerkzaamheden, alsmede de service na verkoop
- Scandiensten
- Drukkerijen
- IT-dienstverleners
- Advocaten en rechtbanken

10 Overdracht naar derde landen

10.1 In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan vertrouwde dienstverleners in derde landen. Derde landen zijn landen die buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. Daarbij werken wij alleen samen met dienstverleners die ons passende garanties kunnen bieden voor de veiligheid van uw persoonsgegevens en die kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met strikte Europese normen inzake gegevensbescherming. Een kopie van deze passende garanties ligt bij ons ter inzage.

10.2 Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan derde landen, gebeurt dit op basis van een zogenaamd adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen die eveneens door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd. In het onderhavige geval kan niet worden uitgesloten dat wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners in de VS.

11 Uw rechten

11.1 U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Om uw rechten af te dwingen dient u uw schriftelijk verzoek aan ons te richten via de hierboven vermelde contactgegevens of via het volgende e-mailadres: dataprotection@geberit.com.

11.2 Recht op informatie

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te ontvangen over de door ons verwerkte gegevens, zoals bepaald in artikel 15 AVG.

11.3 Recht op rectificatie en wissing van gegevens

U hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in artikel 17 AVG, te eisen dat uw persoonsgegevens door ons worden gewist. In het bijzonder voorzien die voorwaarden in een recht op gegevenswissing indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De uitoefening van dit recht is in toepassing van artikel 17 par. 3 AVG niet mogelijk indien we uw gegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

11.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Dit recht geldt in het bijzonder als de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren, en in het geval u zich verzet tegen de wissing van de persoonsgegevens (in gevallen dat het recht op het wissen van gegevens van toepassing is), en u ons in de plaats daarvan vraagt om het gebruik van de gegevens te beperken en in het geval dat de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor onze beoogde doeleinden, maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en als de succesvolle uitoefening van een bewaar tussen ons en u nog steeds betwist is. Indien de verwerking van uw gegevens op basis van een van de voornoemde gevallen beperkt werd, mogen deze alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, bijvoorbeeld als u uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is voor de afdwinging van rechtsvorderingen.

11.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Overeenkomstig artikel 21 AVG, hebt u te allen tijde het recht om, vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6 par. 1 lid e of f AVG. We zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

11.6 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, in overeenstemming met artikel 20 AVG. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd en dat deze werd uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

11.7 Het recht van bezwaar bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

12 Wissen van uw gegevens

In het algemeen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld of verwerkt hebben in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. Voor zover gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zijn deze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik. Als u meer informatie wilt over onze gegevenswissings- en opslagperioden, neem dan contact op met de verantwoordelijke persoon genoemd in paragraaf 2 onder de contactgegevens die daar zijn vermeld.

13 Doelwijzigingen

Verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de beschreven doeleinden vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u instemt met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, brengen we u voor de verdere verwerking op de hoogte van deze andere doeleinden en stellen u alle andere relevante informatie ter beschikking.

14 Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval of profileringsmaatregelen

We maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen- waaronder begrepen profilering, om een beslissing te nemen.

Versie: Juli 2021